Kezdőlap 5 Módszertan

Módszertan

Ha egy projekt az eredetileg tervezett időkeretben, tartalommal és költségkereten belül valósul meg, azt jellemzően a projekt résztvevői sikeres projektnek ítélik meg. Sikeres projekthez több út is vezethet, a Wildom mindig az ügyfél igényeihez és lehetőségeihez igazodva alakítja ki a projekt megvalósítás módszertanát.
Kapcsolattartás

Kapcsolattartásban törekszünk az egy ablakos kommunikációra, azaz a megrendelő egy dedikált projektvezetővel áll kapcsolatban. A projektvezető biztosítja a folyamatok átláthatóságát, a határidők
betartását, és hogy az ügyfél mindig azzal a munkatársunkkal tudjon egyeztetni, akire épp szükség van. Közgazdász és mérnök tanácsadó kollégáink a specifikációs szakaszban vannak aktívan jelen, a fejlesztés során integrációs témákban lehet szükség backend fejlesztői egyeztetésre, az élesítés során pedig az üzemeltetői csapattal összehívott konzultáció gyorsíthatja a projektet .

Minden feladatot ticketelő rendszerben vezetünk, amihez az ügyfél is hozzáfér, itt tudjuk a feladatokat priorizálni, megvalósítási függőség fát készíteni, határidőket rendelni a feladatotokhoz. Az ügyfél e-maileket olyan címen fogadjuk, amit minden érintett munkatársunk lát, így sose kell ügyfélnek azzal foglalkoznia, hogy „Kivel is beszéltem erről?”, „Szabadság alatt kinek is kell írnom?”. Kiemelten figyelünk arra, hogy a cégen belüli kommunikációs csatornákban, feladatkezelő rendszerekben ne legyen „zaj”, mindenkihez eljusson az információ, ami munkájához szükséges.

Tervezés

Számos olyan tényező lehet, ami a klasszikus vízesés modell választását teszi szükségessé. Ilyen lehet a nagyvállalti környezet, ahol hosszú távú működés mentén, szigorúan kialakított éves fejlesztési tervek, büdzsék vannak, a kőbe vésett fix határidők és költségvetés vagy az ügyfél leterheltsége (nem tud a sprintekkel foglalkozni). A módszertan előnye, hogy lineáris felépítése miatt könnyű megérteni, a tervezés is egyszerűbb benne, de az is igaz, hogy a későn észlelt problémákat már nehezebb benne javítani.

Természetesen dolgozunk aglils módszertannal is, ahol több iterációban, kisebb részfeladatokra bontva sprintekben szállítva végezzük el a teljes rendszer fejlesztését. Ennek előnye, hogy az egyes sprintekben gyűjtött tapasztalatok a későbbi sprintekben felhasználhatók, a sprintekben leszállítandó fejlesztések bizonyos mértékig módosíthatók, a korábbi tapasztalatok alapján pontosíthatók, átalakíthatók.

Bármelyik modellben is dolgozunk és akármilyen átgondoltan is tervezünk, jó eséllyel szemben fogjuk magunkat találni olyan helyzetekkel, ahol változáskezelésre, kockázatelemzésre, havaria elhárításra van szükség. A Wildom számos ilyen helyezetet oldott már meg magas ügyfélelégedettséggel. Példaként említjük a COVID időszak okozta hirtelen változásokat  ügyfeleinknél, amik kezelésében gyors reakcióidővel tudtunk megoldást szállítani.

Fejlesztés

Wildom által megvalósított projektekben demo környezetet biztosítunk, ami az ügyfél számára ad lehetőséget a fejlesztés követésére és tesztelésére. A demo környezet mögött fejlesztői környezet áll, ahonnét csak code reviewn átment kodok kerülhetnek ki demora. Mivel az implementáció több lépésben, és sokszor párhuzamosan zajlik, ezért a kódok követésére verziókövető rendszereket használunk.

Fejlesztés során a Wildom vezetői fejlesztői minőségbiztosítják a kódokat. Legyen szó PHP, JAVA, Python, JavaScript stb kódokról, a kódoknak meg kell felelni az alábbiaknak: helyes működés, hatékonyság, érthetőség/olvashatőság, tagoltság, logikus változó és függvény elnevezések, kommentek, fenntarthatóság.

Tesztelés

A tesztelés minden területén dolgoztunk már, legyen az funkcionális, integrációs, regressziós, terheléses vagy unit teszt. Komplex rendszer esetén javasolni szoktuk a tesztek automatizálását, ami jelentősen hozzá tud járulni egy rendszer üzembiztos működéséhez, továbbfejlesztés esetén a tesztelési idő rövidüléséhez, rejtett hibák feltárásához.

Dokumentálás

Dokumentálás a projektek azon része, ahol sokszor alakulnak ki hiányosságok. A kezdetben még jól megírt specifikációs dokumentum a projekt előrehaladásával nem megfelelően frissül, a fejlesztői környezet kialakítása nincs jól dokumentálva stb. A Wildom projekt vezetői tudatosan figyelnek arra, hogy a projekt sikerességét támogató dokumentumok elkészüljenek, frissüljenek. Bármikor érkezhet új projekttag, felmerülhet új integrációs igény stb.,  és ezek megvalósítása jól dokumentált működés esetén lényegesen rövidebb idő alatt történhet meg.

Szupport

Ha az alapfejlesztés időszaka lezárult, elindul a rendszer élesben, akkor kezdődik meg a szupport időszak. Büszkék vagyunk arra, hogy hosszú évekre visszanyúló szuppport szerződéseink vannak, ahol magas  ügyfél elégedettség mellett tudjuk az üzleti folyamatokat folyamatosan támogatni. Számos konstrukcióban kínálunk rugalmas szupport lehetőséget a havi pár órás kerettől a 24 órás rendelkezésre állásig. Komplex monitorozási beállításokkal tudjuk megelőzni, hogy pl. egy nagy forgalmú webshopon értékesítési gondok alakuljanak ki.